Carlo van Kemenade

Chief Operating Officer (COO) ja hallituksen jäsen

Carlo van Kemenade nimitettiin Chief Operating Officeriksi ja DLL:n hallituksen jäseneksi maaliskuussa 2013. Hän vastaa konsernin maaorganisaatioista ja IT-toiminnoista 35:ssä eri maassa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa sekä Australiassa.

Van Kemenade liittyi DLL:ään vuonna 1990, ja siitä lähtien hän on ollut aktiivisesti mukana kasvattamassa yrityksen portfoliota ja laajentamassa toimintaa uusille markkinoille. Ennen nykyistä asemaansa hän toimi yrityksen Global Vendor Finance -toimintojen Chief Commercial Officerina. Toukokuusta 2009 huhtikuuhun 2011 van Kemenade toimi globaalin riskinhallinnan väliaikaisena johtajana ja sai tehtäväkseen viedä DLL:n talouskriisin läpi. Onnistuminen tässä tehtävässä auttoi DLL:ää rakentamaan vahvan pohjan globaalille riskinhallinnalle.

Van Kemenade on myös useiden DLL:n yhteisyritysten hallitusten jäsen. Tällä hetkellä hän toimii DLL:n ja AGCO:n yhteisyrityksen globaalin hallituksen jäsenenä ja Euroopan hallintoneuvoston puheenjohtajana, DLL:n ja Schmitz Cargobull AG:n yhteisyrityksen hallintoneuvoston puheenjohtajana, DLL:n ja Philipsin yhteisyrityksen hallituksen jäsenenä Yhdysvalloissa sekä Philips-kumppanuuden globaalin hallituksen puheenjohtajana.

Van Kemenadella on taloustieteen ja julkisoikeuden kandidaatin tutkinto Nederlandse Bestuursacademiesta. Hän jatkoi opintojaan yrityshallinnon maisteriksi Nyenroden kauppakorkeakoulussa, missä hänet valittiin koulun päättäjäispuheen pitäjäksi ja vuoden opiskelijaksi. Pian tämän jälkeen hän suoritti myös kansainvälisen hallinnon maisterin tutkinnon samassa korkeakoulussa.