Tisztelt Fogyasztó!

A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014 (XII.17.) MNB rendelet 6.§(1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatjuk az elszámolással kapcsolatos panaszai előterjesztésére vonatkozó formanyomtatványokról:

a)    Formanyomtatvány minta a De Lage Landen Finance Zrt-hez benyújtható, elszámolás elmaradása miatti panasz, illetve az elszámolás tartalmával kapcsolatos panasz előterjesztéséhez:
Panasz Bejelento DLL

b)    A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége:
http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok/eljaras.html

c)    a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége:
http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/nyomtatvanyok