Carlo van Kemenade

Chief Operating Officer (COO) og hovedstyremedlem

Carlo van Kemenade ble utnevnt til Chief Operating Officer og medlem av DLLs hovedstyre i mars 2013. Han er ansvarlig for selskapets nasjonale organisasjoner og IT-aktiviteter i 35 land i Europa, Amerika, Asia og Australia.

Siden han begynte hos DLL i 1990, har Van Kemenade vært en sentral bidragsyter til selskapets voksende portefølje og utvidelse av dets aktiviteter til nye markeder. Han tjenestegjorde nylig som Chief Commercial Officer i selskapets virksomhetsområde for global leverandørfinans. Fra mai 2009 til april 2011 la Van Kemenade til Interim Head of Global Risk til listen over ansvarsområder, og fikk i oppgave å navigere DLL gjennom den økonomiske og finansielle krisen. Hans suksess i denne rollen bidro til å bygge et solid fundament for selskapets globale risikostyringsstruktur.

Van Kemenade sitter også i styret til flere av DLLs fellesforetak. Han er for tiden medlem av det globale styret og styreleder ved det europeiske representantskapet for AGCO Joint Venture, styreleder av representantskapet for Schmitz Cargobull AG Joint Venture, styremedlem av Philips Joint Venture i USA og styreleder av det global styret ved Philips-partnerskapet.

Van Kemenade gjorde seg fortjent til en Bachelor of Arts i Economics and Public Law fra Nederlandse Bestuursacademie. Han gikk videre til å motta en Master of Business Administration fra Nyenrode Business University og ble tildelt titlene Valedictorian og Student of the Year. Kort tid etter dette, han fullførte også en mastergrad i internasjonal ledelse ved samme universitet.