Healthcare

Finansiering av en bedre fremtid

  Skaper merverdi

  Vi samarbeider med ledende produsenter og leverandører innen helse- og omsorgssektoren. Disse leverer utstyr innen blant annet pediatri, onkologi, diagnostikk, kirurgi, tannhelse og dialyse. Vi tilbyr også skreddersydde program for tannhelse- og veterinærklinikker, samt medisinske klinikker.

  Fakta om healthcare

  • Verktøy for å kunne se
   Hvert år fremstilles mer enn to millioner diagnostiske bilder utført med medisinsk utstyr som er finansiert av DLL.
  • Mer enn 30 000 kunder
   DLL er verdens største leverandør av finansieringsløsninger fra en tredjepart i helse- og omsorgssektoren.
  • Globale helse- og omsorgstjenester
   DLL samarbeider med bedrifter i hele helse- og omsorgssektoren.

  DLL Healthcare

  Inngående innsikt i din virksomhet

  Aldrende verdensbefolkning

  I dag er én av åtte personer eldre enn 65 år, og i år 2030 kommer tallet til å være én av fem.

  Myndighetenes kostnader

  Landets økonomiske tilstand påvirker hvor mye penger myndighetene kan legge i helse- og omsorgstjenester.

  Rask utvikling

  Rask utvikling og økt konkurranse fra utradisjonelle aktører, f.eks. teknologiselskap og detaljhandlere, innebærer muligheter og utfordringer for eksisterende leverandører innen helse- og omsorgssektoren.

  Våre løsninger

  Finansiell leasing

  Leasing som gir en fleksibel løsning med full bruksrett i leieperioden.

  Operasjonell leasing

  Leasing med full bruksrett i leieperioden, og som gir fleksible alternativer for oppgraderinger, retur av utstyr eller fortsatt finansiering.

  Totalfinansiering

  Skreddersydde løsninger som gjør det mulig med finansiering av totalløsning (utstyr, forbruksvarer, service, forsikringer osv.), og kan inkludere brukerbaserte komponenter.

  Kundetilpassede løsninger

  Strukturer og vilkår er tilpasset de særskilte behovene virksomheten har innen medisin, bioteknologi eller helse- og omsorgssektoren.

  Kostnad per enhet

  Prissetting basert på månedlig bruk. Det finnes ulike strukturer tilgjengelig, f.eks. kostnad per test.

  Life Cycle Asset Management

  En forretningsmodell basert på kunnskapen om at sluttbrukere ønsker nytten av utstyret, fremfor å kjøpe eller eie det, og der produsenten håndterer utstyrets livssyklus fra produksjon til avhending.

  Daniel Withfeldt

  Key Account Manger Healthcare & Clean Technology Nordics

  Kontakt meg for mer informasjon.