Personvern

De Lage Landen International B.V., inkludert datterselskap og avdelinger (heretter benevnt DLL), respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger konfidensielt. DLLs retningslinjer (policy) er å respektere kunders og potensielle kunders personvern i all vår virksomhet. DLL behandler dine personopplysninger kun i henhold til disse retningslinjene og i henhold til gjeldende lover og regler om personvern. Da DLL er en del av Rabobank-konsernet, så følger DLL i Nederland også Rabobank Groups retningslinjer om personvern. I disse retningslinjene beskrives den databehandling som gjøres av DLL og hvilke rettigheter du har i forhold til slik databehandling.

Innhenting av personopplysninger
DLL leverer finansieringsløsninger for kjøp/leasing av kapitalvarer. For å kunne gjøre dette samarbeider DLL med produsenter og distributører av disse varene. Vi kan tilby og/eller selge tjenester og/eller produkter direkte, via disse produsentene og distributørene eller gjennom andre leverandører (heretter samlet benevnt som partnerselskap). Personopplysninger innhentes ofte fra deg når du (eller ditt foretak) etterspør noen av DLLs produkter/tjenester. DLL kan av og til få personopplysninger på andre måter (for eksempel fra Rabobank Group eller kredittvurderingsselskap). Omfang av og formål med behandling av personopplysninger Dine personopplysninger benyttes av DLL for å gjøre kredittvurderinger, tilby og forbedre våre finansielle produkter, legge deg til i våre system for kontraktsadministrasjon og kunderelasjoner, følge gjeldende regler og bestemmelser, forhindre bedrageri og hvitvasking, vedlikeholde og (etter godkjennelse fra deg) utvide vår kommersielle relasjon til deg (for eksempel gjennom direkte markedsføring) og for å gjøre markedsundersøkelser. DLL kan også benytte dine personopplysninger for å sammenstille og lage underlag for finansielle produkter til andre finansieringsselskap.

Formidling av personopplysninger til tredjepart
DLL kan dele dine personopplysninger innen konsernet (inkludert Rabobank) og med tredjepart, inkludert partnerselskap og andre foretak som er involvert i salg og leveranse av våre tjenester, for de formål som angis ovenfor. DLL deler ikke dine personopplysninger med tredjepart for formål som ikke er i samsvar med de formålene som angis ovenfor. DLL gjør sitt beste for å sikre at disse tredjeparter følger de prinsipper som beskrives i våre retningslinjer for personvern. I den grad disse partene bearbeider dine personopplysninger for vår regning, krever vi at de foretar nødvendige tiltak for å sikre dine personopplysninger på best mulig måte.

Rettigheter
Du har rett til å få informasjon om og oversikt over kilden til personopplysninger, samt å be om at DLL oppdaterer, korrigerer eller sletter personopplysningene dersom de er feilaktige, ufullstendige, irrelevante eller strider mot lover eller regler. Du kan også kontakte DLL skriftlig på den adressen som står under kontaktinformasjon nedenfor. Du har også rett til å, uten kostnad, melde deg av informasjon om våre finansielle produkter og tjenester som vi av og til kan sende deg. Send i så fall en melding om dette på e-post til den avdeling i DLL som du samarbeider med, eller benytt den adressen som finnes på våre utsendelser til deg.

Internasjonale overføringer
Dine personopplysninger kan overføres til steder utenfor EØS (det europeiske økonomiske samarbeidsområdet), for eksempel til våre datterselskap og partnerselskap i andre land. Om en slik overføring av informasjon gjøres til et land utenfor EØS, sikrer DLL at et rimelig sikkerhetsnivå opprettholdes, og at nødvendige tiltak og relevante kontroller finner sted for å sikre dine personopplysninger og at overføringen er i overensstemmelse med gjeldende lover for datasikring.

Informasjonskapsler (cookies)
DLL samler inn informasjon på sitt nettsted gjennom bruk av informasjonskapsler, som er små tekstfiler som et nettsted automatisk overfører til din nettleser. De data som samles inn gjennom slike informasjonskapsler brukes for å forbedre nettsteders tekniske løsninger og for å tilpasse brukers behov og krav. I din nettleser kan du slå av automatisk mottagelse av informasjonskapsler. Om du slår av informasjonskapsler kan dette påvirke nettstedets funksjoner.

Endring av retningslinjene for personvern
DLL kan endre og oppdatere retningslinjene for personvern. Vi anbefaler at du leser retningslinjene regelmessig slik at du er oppmerksom på eventuelle endringer.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål knyttet til dine personopplysninger.
DLL (De Lage Landen Finans Norge NUF), Postboks 184, 1325 Lysaker

Nederlandsk lov gjelder.