Marc Dierckx

Chief Financial Officer (CFO) i Członek Zarządu

Marc Dierckx został mianowany na stanowisko Chief Financial Officer i członka Zarządu DLL w styczniu 2017 roku. Odpowiada za globalne usługi finansowe dla dostawców oraz firmowe funkcje zarządzania wydajnością i finansami.

Pan Dierckx dołączył do DLL w 2004 roku i zajmował kilka stanowisk kierowniczych w strukturze organizacji. Jako prezes globalnej jednostki organizacyjnej ds. technologii biurowych zapewnił stały wzrost oraz pozytywne wyniki finansowe jednostce dostarczającej usługi finansowe dla dostawców pomimo trudnych warunków ekonomicznych w latach 2008–2009. Ostatnio pracował jako Deputy CFO i odpowiadał za kierowanie firmową transakcją sprzedaży spółki Athlon International B.V. spółce Daimler (Mercedes-Benz) Financial Services w 2016 roku.

Pan Dierckx istotnie przyczynił się do rozwoju działu kadr w DLL jako pomysłodawca i mentor programu True Business (stacjonarnego programu MBA w DLL realizowanego we współpracy z Instytutem im. Tias Nimbas w Tilburgu w Holandii) oraz jako autor programu Finance as a Business Partner. W 1992 roku uzyskał tytuł MBA w Szkole Zarządzania EHSAL w Brukselii w Belgii i w 1999 roku kontynuował swoją edukację w Szkole Zarządzania Vlerick w Gent, w Belgii.