Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez De Lage Landen Leasing Polska S.A. („DLL”)

Twoje dane osobowe są dla nas ważne. Niniejsza Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych opisuje standardy, według których DLL zbiera i przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym w szczególności: klientów, vendorów, dealerów, usługodawców.

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym dla całej grupy kapitałowej, do której należy DLL, jest Elaine McKinney (ochronadanych@dllgroup.com).

Pobierz Informację o sposobie przetwarzania danych osobowych przez DLL.