Clean technology

Finansiering av en bättre framtid

  Skapar mervärde för miljön

  Vi är extra stolta när vi finansierar projekt som ger mindre miljöpåverkan. Det kan vara en lösning som främjar energieffektivitet, användandet av alternativ energi, mindre koldioxidutsläpp eller som fokuserar på våra naturresursers hållbarhet. Det finns många unika lösningar för produkter, tjänster och metoder som inte bara höjer vinsten eller förbättrar resultaten, utan framför allt samtidigt minskar energiförbrukningen eller ger minskat avfall och föroreningar. Mindre miljöpåverkan helt enkelt. Det gillar vi på DLL.

  Fakta om clean technology

  • Positiv miljöpåverkan
   På 1 år har den clean tech utrustning vi finansierar haft samma positiva miljöpåverkan som det ger att plantera 700 000 träd under 10 års tid.
  • Förnyelsebara resurser
   Vi fortsätter att växa när det gäller finansiering av nya tekniska lösningar för energieffektivitet, vattenrening och andra förnyelsebara resurser.
  • Minskade CO2 utsläpp
   Den finansierade clean tech utrustningen under 2013 minskade koldioxidutsläppen lika mycket som 90 km2 tallskog gör.

  En djup insikt i din verksamhet

  Eliminerar höga initiala kostnader

  Det kan ta tid innan besparningarna man gör tack vare investeringar inom Clean Technology blir synliga. DLLs lösningar eliminerar höga initiala kostnader och underlättar övergången till förnyelsebar teknik.

  Ljusare framtid

  Belysning kan stå för upp till 50% av kostnaderna på ett kontor, vilket skapar möjligheter för företag att spara pengar.

  Solenergi

  Den globala solenergimarknaden växer med 18% per år och fallande priser gör marknaden allt mer attraktiv och tillgänglig för alla.

  Våra lösningar

  Kundanpassade lösningar

  Strukturer och villkor anpassade efter de särskilda behov som din verksamhet har inom clean technology området.

  Delbetalningar

  Finansiering med delbetalningar är en perfekt för en projektbaserad lösning som kan installeras under en längre tid. Delbetalningarna kan tas med i finansieringen av den totala lösningen.

  Life Cycle Asset Management

  En affärsmodell som baseras på insikten om att slutanvändare föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den, medan tillverkaren hanterar utrustningens livscykel från produktion till kassering.

  Daniel Withfeldt

  Key Account Manger Healthcare & Clean Technology Nordics

  Kontakta mig för mer information.