Healthcare

Finansiering av en bättre framtid
Kolla nu

  Skapar mervärde

  Vi hjälper sjukvårdsleverantörer som arbetar bland annat inom pediatrik, onkologi, dialys och tandvård att förvärva den avancerade medicinska utrustning och teknologi de behöver för att hjälpa patienter att förbättra och bibehålla sin hälsa. Våra partners omfattar ledande tillverkare och leverantörer inom områden som diagnostisk avbildning och kirurgisk precisionsutrustning. Vi erbjuder även skräddarsydda program för tandvårds-, veterinär- och medicinkliniker.

  Fakta om healthcare

  • Verktyg för att kunna se
   Varje år framställs mer än 2 miljoner diagnostiska bilder med medicinsk utrustning som finansierats av DLL.
  • Mer än 30 000 kunder
   DLL är världens största leverantör av hälso- och sjukvårdsfinansiering från en tredje part.
  • Global hälso- och sjukvård
   DLL ger stöd till företag längs hela hälso- och sjukvårdsspektrumet.

  DLL Healthcare

  En djup insikt i din verksamhet

  Åldrande världsbefolkning

  Idag är en av åtta personer äldre än 65. År 2030 kommer den siffran vara en av fem.

  Myndigheternas utgifter

  Landets ekonomiska läge påverkar hur mycket pengar myndigheter kan lägga på hälso- och sjukvård.

  Snabb utveckling

  Snabb utveckling och en ökande konkurrens från icke-traditionella aktörer, t.ex. teknikföretag och detaljhandlare, innebär möjligheter och utmaningar för existerande sjuk- och hälsovårdsleverantörer.

  Våra lösningar

  Finansiell leasing

  Underlättande av äganderätt till utrustningen i slutet av perioden.

  Operationell leasing

  Leasing som ger flexibla avslutningsalternativ för köp, uppgraderingar, återlämning av utrustning eller fortsatt finansiering.

  Totalfinansiering

  Skräddarsydda lösningar som möjliggör paketfinansiering (utrustning, konsumtionsvaror, service, försäkringar etc.) och kan inkludera användarbaserade komponenter.

  Kundanpassade lösningar

  Strukturer och villkor anpassade efter de särskilda behov som din verksamhet inom life science eller hälso- och sjukvård har.

  Kostnad per enhet

  Prissättning baserad på månatlig användning. Olika strukturer finns tillgängliga t.ex. kostnad per test.

  Life Cycle Asset Management

  En affärsmodell som baseras på insikten om att slutanvändare föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den, medan tillverkaren hanterar utrustningens livscykel från produktion till kassering.

  Daniel Withfeldt

  Key Account Manger Healthcare & Clean Technology Nordics

  Kontakta mig för mer information.