Inverkan på samhället

Vi vill hjälpa människor till ett bättre liv

  Vi har en positiv inverkan på de samhällen vi verkar i

  DLL strävar efter att ha en positiv inverkan på de samhällen där vi är verksamma. Utöver att ge finansiellt stöd till samhällsinitiativ stöder vi program för mikroleasing och volontärarbete runt om i världen.

  DLL-anställda samlar in 44 500 euro för mikroleasingprogram i Afrika Läs nu

  Partner inom mikroleasing

  I tillväxtekonomier som Rwanda och Kenya hjälper vi till att utveckla och förbättra tillgången till lokala finansiella infrastrukturer för företagare med låg inkomst. Detta gör vi genom våra Micro Leasing Advisory Services.

  Vårt mål är att stödja dessa mikrofinansinstitut i deras utveckling av en alternativ mikrofinansieringsprodukt som ökar den finansiella integrationen av företagare med låg inkomst och understöder deras verksamhet. Här är en snabb översikt över vårt arbete:

  • Vi samarbetar med Rabo Foundation för att tillhandahålla expertis och utbildning om tillgångsbaserad finansiering och leasing på lokala mikrofinansieringsinstitut
  • Vi agerar som rådgivare till Micro Finance Institutions och tillgodoser att effektivitet och kvalité efterlevs i deras kreditbedömningar.
  • Byte av tillgångar under leasingtiden
  • Samla in pengar för mikroleasing genom vår DLL Micro Leasing Fund, med stöd från våra anställda (i samarbete med Rabobank Client Fund, som är en del av Rabo Foundation).
  Rwanda-projektet Receptet för framgång med mikroleasing

  Donationer till välgörenhet och volontärarbete

  Vi uppmuntrar våra anställda att investera sin tid och expertis för att stödja rörelser och ideella organisationer som behöver deras stöd. Varje år ger vi våra anställda två betalda lediga dagar för att stödja vårt volontärarbete och vår inverkan.

  Sociala frågor är viktigt för oss och vi tar ansvar i de branscher vi är verksamma i, både på lokal och global nivå. Detta inkluderar:

  • Miljöskydd och livsmedelsförsörjning
  • Ekonomisk livskraft och entreprenörskap
  • Byte av tillgångar under leasingtiden
  • Ungdomsstöd och finansiell kunskap
  • Sjukvårdskvalitet

  Volontärarbete i siffror


  Calendar icon

  Två dagar avsatta för volontärarbete per år


  Clock icon

  Över 10 000 timmar av insatser (2019)


  icon with multiple persons

  Över 2 000 medarbetare har deltagit (2019)

  Marije Rhebergen

  Head of Sustainability

  Kontakta mig om du vill ha mer information.