Vi tar ansvar i allt det vi gör

Vår starka företags- och samhällsetik driver oss varje dag.

  Leda genom ansvarsfullt företagsarbete

  DLL är en ansvarsfull finansiell partner som proaktivt hanterar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsrisker (ESG) i sin verksamhet. Vi strävar efter att förbättra vår miljöpåverkan genom resursoptimering, beteendeförändringar och teknisk innovation.

  Vår policy för ESG-risker tillhandahåller en global ram för att

  • identifiera, hantera och övervaka ESG-risker kopplade till DLL:s affärsrelationer
  • respektera de lokala normerna och värderingarna i de länder där DLL verkar.

  Vi förväntar oss att våra partner följer riktlinjerna för ansvarsfullt företagsarbete.  Läs hållbarhetsmeddelandet

  Miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsrisker (ESG)

  Vi upprätthåller höga interna och externa standarder för etiskt beteende när vi gör affärer. Vi stöder aktivt övergången till hållbara sektorer där vi är aktiva och stöder transparens i våra finansiella produkter och tjänster.

  DLL tillhandahåller finansiella lösningar till partner som efterlever vår globala uppförandekod och Rabobanks policyramverk för hållbarhet. Därför strävar DLL efter att skapa långsiktigt värde för människor inom och utanför vår organisation, miljön och ekonomin genom vår verksamhet.

  Detta engagemang för hållbarhet är något som DLL även förväntar sig av säljare, leverantörer, återförsäljare och deras kunder.

  Kommittén för affärsprinciper (BPC)

  DLL har en kommitté för affärsprinciper (BPC) på plats som ger råd till styrelsen om DLL:s etiska riktning och främjar etiskt beteende inom organisationen. Kommittén sammanträder ofta för att granska affärsförfrågningar och -transaktioner och säkerställa att DLL:s interna och externa intressenters intressen i högsta möjliga mån stämmer överens med DLL:s affärsintressen och etiska standarder.

  Främja hållbarhet genom att minska koldioxidavtrycket

  DLL har åtagit sig att minska sin egen miljöpåverkan. Av denna anledning har DLL uppnått det globala målet att minska koldioxidutsläppet med 10 % per heltidsanställd fram till 2020 jämfört med 2013. DLL har nått det här målet med råge. Jämfört med år 2013 såg DLL en minskning på närmare 2 000 kg koldioxid per heltidsanställd under 2019, vilket motsvarar en minskning på 44 %.

  Gröna kontor bidrar till hållbarhetsarbetet

  Flera DLL-kontor ligger på en hållbar plats för att bidra till vårt koldioxidmål.

  • Vårt renoverade globala huvudkontor i Eindhoven i Nederländerna tilldelades BREEAM-certifieringen – världens ledande konstruktions- och utvärderingsmetod för hållbara byggnader.
  • Vårt amerikanska kontor i Wayne i Pennsylvania belönades med LEED-certifieringen – en uppsättning frivilliga resultatstandarder som utformats för att maximera en byggnads drifteffektivitet och minimera dess miljöpåverkan.

  Two ladies are talking in DLL's Breaam certified DLL restaurant

  Andra DLL-kontor runt om i världen vidtar hållbara åtgärder i så hög grad som möjligt – grön el, energieffektiv belysning, avfallssortering/återvinning och mycket mer.

  Casper Havers

  Sustainability consultant

  Kontakta mig om du vill ha mer information.