Sustainable Business Solutions

Finasiella lösningar som skyddar världens resurser och stödjer cirkulär ekonomi.

  Vi arbetar för en cirkulär ekonomi

  DLL uppmuntrar och stöder våra partners i övergången till en mer hållbar och ansvarsfull affärsmodell som anammar cirkulär ekonomi. Det innebär att röra sig bort från den gamla linjära modellen ”ta, tillverka och släng” mot en mer hållbar modell och öka den positiva effekten av ansvarsfullt hållbarhetsarbete.

  Genom att utforma produkter som kan återvinnas, återanvändas eller omarbetas då deras första livscykel tar slut kan tillverkarna bidra till att minska trycket på jordens resurser. Konceptet med en cirkulär ekonomi främjar användning framför ägande. Vi tror att det är värdefullt med användning framför ägande, och därför leder vi utvecklingen av lösningar med betalning per användning.

  Genom DLL:s användningsbaserade finansieringsmodeller kan våra leverantörspartner behålla kontrollen över sina tillgångar under hela den tekniska livscykeln. Detta säkerställer att utrustning och material återanvänds i stället för att inte användas eller flyttas till en depå, och därmed ökar det totala nyttjandet.

  Såhär stärker samarbetet vägen till den cirkulära ekonomin  Läs nu

  Erbjuder tillgångshantering under hela livscykeln

  Genom vårt program Life Cycle Asset Management erbjuder vi heltäckande finansiella lösningar för tillgångens hela livscykel. Nya tjänstebaserade finansiella lösningar, som program för betalning per användning, kan bidra till att låsa upp cirkulära och användningsbaserade modeller. Detta säkerställer hållbar återanvändning av utrustning och möjligheten att skapa intäktsströmmar med andra och tredje liv. Allt detta bidrar till att driva på övergången till en cirkulär ekonomi.


  Programmet erbjuder skräddarsydda finansiella tjänster som:

  • Leasing av rörelsetillgångar
  • Omfördelning av utrustning
  • Byte av tillgångar under leasingtiden
  • Finansiering av utökad användning
  • Finansiering av en andra livscykel

  Life Cycle Asset Management använder proaktivt våra tillverkningspartners kunskaper om reparation, underhåll, renovering och omarbetning.

  Hantera effekten av efterlevnad på livscykelhantering

  Dela insikter om effekten av efterlevnad samtidigt som du övergår till en cirkulär affärsmodell.

  Möjliggör ren teknik och användning av gröna tillgångar

  Världens ekonomier växer och alla samhällen måste snabbt minska den nuvarande nivån av koldioxidutsläpp för att motverka klimatförändringar och de utmaningar som de medför. DLL stöder energieffektivitet och förnybar energianvändning genom att

  • driva på övergången till förnybar energi och koldioxidneutrala eller till och med energigenererande tillgångstyper och tekniker


  Energy efficiency trends
  • finansiera gröna tillgångar, inklusive en rad produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och driftprestandan samtidigt som energiförbrukning, avfall och miljöföroreningar minimeras
  • diversifiera omfattningen av vår rena teknik med energieffektivitet, förnybara energiprodukter och andra tillgångsområden såsom kombinerad värme och energi, belysning och energilagring.

  Läs mer om våra finansieringslösningar för ren teknik.

  Erica Ward

  Sustainability Consultant

  Kontakta mig om du vill ha mer information.