Regler och förordningar

DLL bedriver sin verksamhet I enlighet med den integritet och de regelverk som krävs, enligt både allmänt accepterade regelverk och gemensam lagstiftning, för att verkställa och följa lagar och regler i de länder och samhällen vi bedriver verksamhet i.

Pågående projekt