Lagerfinansiering

Finansieringslösningar för företagspartners

  Finansiering för hela försäljningscykeln

  Vi tillhandahåller olika finanslösningar för företagspartners, inklusive produktbaserad lagerfinansiering (stock finance). Våra lösningar tillför ett betydande värde för distributionskanalen och hjälper våra partners att uppnå sina långsiktiga mål. Våra lösningar är specifikt utformade för återförsäljare och tillverkare av utrustning, och innehåller skräddarsydda finansieringsprogram som hjälper till att öka försäljningen.

  Mervärde för företaget


  Genuin sektorexpertis
  Genom att fokusera på nyckelsektorerna har vi utvecklat branschspecifik expertis på följande marknader: Livsmedel och jordbruk, byggnation, transport och industri, sjukvård, ren teknik och kontorsteknik.


  Djupare förståelse
  Vårt samarbete bygger på att hitta de lösningar som kan hjälpa ditt och dina kunders företag att blomstra under en längre tid. Ett bra partnerskap handlar om förtroende, inte siffror.


  Anta utmaningarna tillsammans
  Under de senaste 40 åren har vi vuxit från ett litet lokalt företag till ett globalt. Vi vet vad som krävs för att få en verksamhet att växa och hålla sig kvar på topp.

  Styrka och säkerhet
  DLL är ett helägt dotterbolag som tillhör Rabobank-koncernen, vilket är ett starkt och stabilt globalt finansinstitut med en enormt hög kreditvärdighet.

  Lagerfinansiering
  Med DLL:s lagerfinansieringsmodell kan du som återförsäljare ligga steget före – bättre åtkomst till utrustning och snabbare leveranstider innebär effektivare försäljning, optimerat kassaflöde och ekonomisk flexibilitet.

  På nätet och i realtid
  Via vårt webbaserade system för lagerfinansiering kan du när som helst få åtkomst till uppdaterad kontoinformation, vilket underlättar avstämning och kontroll.

  Större lager ger dig en konkurrensfördel.

  Fördelarna med lagerfinansiering


  Fördelar för leverantörer

  • Ökad försäljning
  • Flexibla villkor
  • Specialanpassade program
  • Mindre administrationsarbete
  • Färre dagar av utestående försäljning
  • Specifika kreditramar för leveransvaror
  • Återförsäljarens betalningsrisk överförs till DLL


  Fördelar för återförsäljare

  • Maximera försäljningsmöjligheterna med bättre lagerhållning
  • Snabbare leveranstider
  • Inledande räntefri finansieringsperiod
  • Ökad köpkraft
  • 100 % förskott av lagerinköpen

  Lösningar som hjälper ditt företag att växa

  Produkter och tjänster

  Lagerfinansiering

  Med hjälp av de leverantörsponsrade programmen kan återförsäljarna finansiera produkterna under en viss tidsperiod utan att påverka kassaflödet. Dessa perioder är oftast helt räntefria för återförsäljaren.

  Kundfordringsfinansiering

  En självlikviderande kreditram som kan användas tillsammans med kreditramar för lagerfinansiering. Återförsäljaren kan belåna sina kundfordringar, vilket innebär ytterligare rörelsekapitalsfinansiering för återförsäljare.

  Inköpsordersprogram

  Gör det möjligt för återförsäljare att vinna eller lägga bud på större transaktioner genom att använda den finansiella styrkan hos slutanvändaren som säkerhet. DLL tillhandahåller kreditramarna för lagerfinansiering för återförsäljaren, erhåller ett avtal om direktbetalning från slutanvändaren och ersätter återförsäljaren med intäkterna, såvida dessa inte tillhör DLL.

  Demoutrustningsprogram

  Leverantörsponsrade program som ger återförsäljare möjlighet att finansiera nya utställningsmodeller. I de flesta fall förlängs finansieringsperioden för att göra de dyrare modellerna lönsamma.

  DLL:s lagerfinansieringslösningar passar alla produkter och hjälper dig och din samarbetspartner att ligga steget före konkurrenterna. "

  Hard Assets


  from DLL on Vimeo.

  Soft Assets

  Lena Schubert

  New Business Developer Commercial Finance, Nordics

  Kontakta mig om du vill veta mer om möjligheterna med DLL:s lagerfinansiering