EIB Finansiering

Finansieringslösningar för små- och medelstora företag

  DLL ger extra förmånlig finansiering till små-och medelstora företag (SMEs) tillsammans med Europeiska Investeringsbanken (EIB).

  De små- och medelstora företagen (SMEs) är en viktig drivkraft för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa. Över 90% av alla företag i EU tillhör denna kategori och de sysselsätter två tredjedelar av den arbetsföra befolkningen.

  För att stimulera fortsatt tillväxt och utveckling går Europeiska Investeringsbanken in och garanterar funding för dessa företag. Detta innebär att vi på DLL (Rabobank) är en av ett fåtal utvalda finansbolag som får låna pengar billigare av EIB till finansieringslösningar för små- och medelstora företag. Läs mer på EIBs hemsida.

  Därmed kan vi erbjuda våra kunder extra förmånliga finansieringslösningar genom leasing. Vi erbjuder rabatterad finansiering till SME företag (mindre än 250 heltidsanställda) och MidCap företag (250-3000 heltidsanställda).

  För att det ska vara möjligt att utnyttja rabatten behöver företaget uppfylla särskilda villkor.

  Avtalsvillkor för EIB Finansiering

  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på tel: 08-781 06 00 eller e-post: Stockholm@dllgroup.com