Få tillgång till en mängd olika finansieringslösningar

Låt din verksamhet växa med lagerfinansiering

  Lagerfinansiering

  Erbjud dina partners en mängd olika skräddarsydda finansieringsalternativ för att optimera deras varulager och kassaflöde.

  Schemalagda betalningar

  Anpassa och schemalägg betalningar med kassaflödesprognoser baserade på säsong och efterfrågan eller verksamhetens behov. Våra finansiella produkter omfattar:

  Inköpsfinansiering

  Tillgångarna är konsumtionsvaror och ofta säsongsbetonade där behovet av finansiering uppstår för att möta efterfrågan. Återbetalningsvillkor fastställs för att stämma överens med intäktsströmmar.

  Exempel: frön, kopieringstoner eller sjukshusutrustning

  Finansiering av tillbehör och reservdelar

  Varierande kreditperioder utformas för att säkerställa att delar med både låg och hög omsättningshastighet finns i varulagret för att möta efterfrågan.

  Leveransfinansiering

  Möjlighet att finansiera leveranskedjan, från försäljning till leverans, vilket gör att återförsäljaren kan upprätthålla kassaflödet under tiden för leverans och installation.

  “Allt bara fungerar - att arbeta med DLL ger mindre stress och de få gånger vi behövt hjälp har servicen varit oöverträffad”
  Digital I/O, LLC

  Betalning vid försäljning

   

  Lagerfinansiering av ny utrustning

  Ger partners möjlighet att ha varulager till handa och redo för försäljning när en användare vill köpa. Detta är tillgångsspecifikt och identifieras med ett serienummer eller annan unik identifikation.

   

  Demofinansiering

  Ger flexibilitet att demonstrera utrustning för partners med utökade kreditvillkor.

   

  “Jag rekommenderar DLL tack vare deras högkvalitativa service.”
  Jamco Industrial INC.

  Kundfordringsfinansiering

  En självlikviderande kreditram som kan användas i samband med lagerfinansiering. Återförsäljaren kan belåna sina kundfordringar, vilket innebär ytterligare rörelsekapital för återförsäljare.

  Serviceavgift

  Få tillgång till toppmoderna infrastrukturtjänster, system och resurser, inklusive fakturerings- och inkassotjänster.

  Läs mer om våra lösningar