Adatvédelmi nyilatkozat

Tartalomjegyzék

 

1. Mik a személyes adatok?
2. Ki felel az Ön személyes adatainak kezeléséért?
3. Kiknek a személyes adatait kezeljük?
4. Milyen személyes adatokat kezelünk?
5. Milyen célokból és milyen jogi alapon kezeljük az Ön személyes adatait?
6. Hogyan gyűjtünk személyes adatokat?
7. A személyes adatok kezelésének jogalapja
8. Meddig tároljuk személyes adatait?
9. Továbbítjuk személyes adatait harmadik feleknek és/vagy nem EU-s országokba?
10. Hogyan gondoskodunk személyes adatai biztonságáról?
11. Milyen jogokat gyakorolhat?
12. Hogyan léphet kapcsolatba velünk kérés, kérdés vagy panasz esetén?
13. Frissíthetjük jelen Nyilatkozatot?

 

 1. Mik a személyes adatok?

A „személyes adatok“ jelentése egy természetes személyre vonatkozó bármely információ, illetve bármely olyan információ, amely segítségével egy természetes személy azonosítható. A személyes adatokra példa egyebek között a név és az elérhetőségek, vagy egy online azonosító. Egy egyéni vállalkozóra vagy egy, egy vagy több természetes személyt tartalmazó társulásra vonatkozó adatok személyes adatoknak minősülnek. Egy jogi személyre vonatkozó információk nem személyes adatok, ám az adott jogi személy képviselőjéhez fűződő információk már személyes adatoknak tekintendők.

A testi vagy szellemi egészségre vagy betegségre, etnikai vagy faji származásra vonatkozó bármely információ, a genetikai és biometrikus adatok a személyes adatok speciális kategóriái.

Személyes adatok „kezelésére“ akkor kerül sor, ha a személyes adatokon bármely tevékenységet vagy tevékenységsort végeznek. Ebbe beletartozik az adatgyűjtés, tárolás, hozzáférés, felhasználás, továbbítás, közzététel és a személyes adatok eltávolítása is.

 

2. Ki felel az Ön személyes adatainak kezeléséért?

A De Lage Landen Finance Zrt („mi“ vagy „minket“) a hatályos adatvédelmi törvények és jelen Adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat“) előírásai szerint kezelünk személyes adatokat. Jelen Nyilatkozattal világos tájékoztatást kívánunk nyújtani Önnek azokról a legfontosabb szokványos tevékenységekről és jogalapokról, amelyek alapján személyes adatait kezeljük.

A De Lage Landen Finance Zrt Magyarország törvényei szerint létrejött zártkörűen működő részvénytársaság.
Cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
Telefon: +36 1 577 9700
Cégjegyzékszám: 01-10-043434
Áfa-azonosító: 12257591-2-44
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Mi a Coöperatieve Rabobank U.A. teljes tulajdonú leányvállalataként működő De Lage Landen International B.V. („DLL“) tulajdonában leányvállalata vagyunk. („Rabobank“, illetve leányvállalataival együtt a „Csoport“). A törvény által megengedett mértékig az Ön személyes adatai a Csoporton belül a Csoport kötelező vállalati szabályzataként szolgáló Rabobank adatvédelmi szabályzat szerint az egyes jogi személyek között megoszthatók lehetnek. .

Kérdéseit jelen Nyilatkozat, vagy általában véve a személyes adatok kezelése kapcsán helyi megfelelőségi tisztviselőnknek teheti fel ugyfelszolgalat@dllgroup.com.

A De Lage Landen International B.V. és leányvállalatai részére adatvédelmi tisztviselőt (DPO) neveztünk ki. A DPO-hoz e-mailben lehet fordulni a következő címen: privacyoffice@dllgroup.com.

Fő tevékenységeink
A DLL gépekkel és technológiai eszközökkel foglalkozó globális pénzügyi partner. Fenntartható és hatékony megoldásokat biztosítunk az eszközök használatba helyezésétől kezdve a teljes életciklus alatt, a kereskedelmi, lakossági és használt eszközök finanszírozásának terén egyaránt. Partnereinkkel, vagyis a berendezések gyártóival és azok forgalmazó partnereivel (a hivatalos nagykereskedőktől és független forgalmazóktól a kiskereskedőkig) szorosan együttműködve igyekszünk pénzügyi megoldásokat kínálni a berendezések és technológiai eszközök végfelhasználóinak.

 

3. Kiknek a személyes adatait kezeljük

 • Ügyfelek és leendő ügyfelek, partnerek, beszállítók, és megfelelő esetben ezek képviselői;
 • Olyan magánszemélyek, akikkel kapcsolatunk van vagy volt.

 

4. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az általunk kezelt személyes adatok különböző kategóriákba sorolhatók:

Személyes adatok kategóriái Milyen típusú adatok tartozhatnak ide? Példák arra, hogy miért használjuk e személyes adatokat
Kapcsolattartási és személyazonosító adatok Név, cím, telefonszám, (üzleti) e-mail cím, nemzeti azonosítószám. Személyazonosításhoz, szerződés megírásához vagy kapcsolattartáshoz.

A nemzeti azonosítószámot csak akkor használjuk, ha ezt a törvények lehetővé teszik, például ha törvényi kötelezettségeinknek megfelelően egy szervezet végső haszonhúzójának (UBO) személyazonosságát kell megállapítanunk.
Szerződéses adatok Az Ön pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információk, pénzügyi szolgáltatások megszerzésére vonatkozó információk, bankszámla-adatok, az Ön kockázati profilja. Szerződés megkötése, módosítása, megújítása vagy felbontása.

Az Ön hitelképességének vizsgálata, illetve annak felmérése, hogy egy adott termék megfelelő-e az Ön számára. Meg kell vizsgálnunk például, hogy Ön képes-e teljesíteni szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit. Speciális kategóriákba tartozó személyes adatok / bűnügyi adatok.
Különleges kategóriákba tartozó személyes adatok Büntetőítéletekkel kapcsolatos információk és biometrikus adatok (pl. ujjlenyomat). A terrorizmus megelőzésével kapcsolatban és adóügyi kötelezettségek miatt nyilván kell tartanunk a születési országra vonatkozó adatokat. Emellett sor kerülhet speciális kategóriákba tartozó személyes adatok kezelésére is a pénzmosás és a csalás megelőzése, illetve nyitott forrásokból (pl. médiakeresések) származó szabályozói jelentések keretében is.

Amennyiben Ön bármely általunk üzemeltetett elektronikus alkalmazáson belül („Alkalmazás“) regisztrálta ujjlenyomatát az Alkalmazás gyors hozzáféréséhez, az Ön biometrikus adatait is kezeljük.
Rögzített hívások (video chat és online chat munkamenetek), videokamerás megfigyelés, e-mailek dokumentációja. Az Önnel telefonon vagy online chat kereteiben folytatott beszélgetéseink. Az Ön által nekünk küldött és az általunk kézhez kapott e-mailek. Az irodáinkban rögzített kameraképek. A rögzített hívásokat, e-maileket és online chat beszélgetéseket felhasználhatjuk a csalás elleni küzdelemben, törvényi kötelezettségek teljesítéséhez, szolgáltatásaink minőségének felügyeletéhez, szolgáltatásaink bizonyítékaként és azok fejlesztéséhez, valamint munkavállalóink képzéséhez, továbbképzéséhez és értékeléséhez. A videokamerás megfigyelés biztonsági célokat szolgál (pl. helyszíneink fizikai megközelítésének biztosítása és kezelése).
Weboldalunk, portáljaink vagy (mobil-) alkalmazásaink használatához fűződő adatok Sütik (cookie-k) gyűjthetnek olyan adatokat, mint az IP-cím, a weboldalunk felkereséséhez használt alkalmazásokkal és eszközökkel kapcsolatos adatok, vagy portáljainknak vagy mobilalkalmazásainknak a szolgáltatásaink igénybevételével összefüggő használata. Ezeket a személyes adatokat azért kezeljük, hogy lehetővé tegyük az Ön számára online szolgáltatásaink igénybevételét. A sütik segítségével tudjuk fejleszteni weboldalunkat, portálunkat vagy mobilalkalmazásainkat. Amikor profilkészítéshez (pl. célzott hirdetésekhez/bannerekhez) állandó sütiket vagy egyéb követő mechanizmusokat helyezünk el, mindig kérjük a beleegyezését, ahol ez előírás.
Más felektől kapott személyes adatok A partnereinktől, kereskedelmi kamarától, hitel-nyilvántartási irodától, illetve az olyan vállalatoktól kapott személyes adatok, amelyeknek Ön engedélyezte, hogy adatait velünk megosszák. Ezeket az információkat annak megvizsgálására használjuk, hogy köthetünk-e Önnel pénzügyi megállapodást.

Használhatunk harmadik féltől (pl. adatbrókerektől) származó személyes adatokat kereskedelmi célokra, ha Ön hozzájárult, hogy az adott harmadik személy marketing célokból megossza velünk vagy hozzánk hasonló cégekkel a személyes adatait.
Az általunk más felekkel megosztott személyes adatok
 • Olyan pénzügyi információk, amelyeket kötelesek vagyunk a szabályozókkal megosztani
 • Olyan adatok, amelyeket a szolgáltatásainkhoz igénybe vett harmadik felekkel osztunk meg
 • A partnereinkkel megosztott adatok
 • Olyan adatok, amelyeket a Csoporton belül más jogi személyekkel osztunk meg
 • Olyan adatok, amelyeknek harmadik féllel való megosztását Ön kérte
Bizonyos adatokat kötelesek vagyunk megadni az adó- és felügyeleti hatóságoknak vagy (országos) adatvédelmi hatóságoknak.

Előfordulhat, hogy megosztunk személyes adatokat olyan harmadik felekkel (pl. marketing ügynökségeink vagy beszállítóink), akik a mi nevünkben kezelnek kereskedelmi / marketing célokból személyes adatokat.

Emellett megosztunk személyes adatokat partnereinkkel is (például megoszthatjuk a szerződés kezdő és záró dátumát, vagy olyan releváns fejleményeket, amelyek a szerződés tartama alatta történnek).
Olyan adatok, amelyekre azért van szükség, hogy biztosítsuk az Ön és a saját biztonságunkat, hogy megelőzzük és kivizsgáljuk a csalásokat, illetve hogy megelőzzük a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását. A Rabobank külső és belső ajánlási nyilvántartásaiban és az országos és nemzetközi szankciós listákon kezelt személyes adatok. Ezeket a személyes adatokat azért kezeljük, hogy eleget tegyünk törvényi kötelezettségeinknek, és megakadályozzuk, hogy Ön, mi vagy a pénzügyi szektor csalás áldozatává váljon. Ellenőrizzük, hogy Ön megjelenik-e a Rabobank külső és belső ajánlási nyilvántartásaiban, és hogy a neve szerepel-e országos és/vagy nemzetközi szankciós listákon.

 

5. Milyen célokból és milyen jogi alapon kezeljük az Ön személyes adatait?

A személyes adatok kezelésének céljai alább láthatók. Emellett feltüntetjük az adatkezelés jogalapját is. A törvények alapján minden személyesadat-kezelési tevékenységnek rendelkeznie kell jogalappal.

a) Szerződéskötés és szerződéses kötelezettségek teljesítése
Mielőtt ügyfélviszonyt létesítenénk Önnel, kezelnünk kell személyes adatait. El kell végeznünk például a következő ellenőrzéseket, hogy eldönthessük, lehet-e Ön az ügyfelünk:

 • Feddhetetlenségi vizsgálat: Amikor Önnel ügyfélviszonyt létesítünk, pénzügyi intézményként törvényi kötelezettségünk ellenőrizni a rendelkezésre álló incidens-nyilvántartásokat és figyelmeztető rendszereket, valamint az országos és nemzetközi szankciós listákat.
 • Személyazonosság ellenőrzése: Amikor Önnel ügyfélviszonyt létesítünk, pénzügyi intézményként törvényi kötelezettségünk meggyőződni az Ön személyazonosságáról. Ezt úgy tesszük, hogy másolatot készítünk személyi okmányáról, amit csak személyazonosítási és ellenőrzési célokra fogunk felhasználni.

A feddhetetlenség és személyazonosság ellenőrzésénél előfordulhat, hogy más pénzügyi intézmények ellenőrzéseit is igénybe vesszük.

 • Hitelvizsgálat: Mielőtt Önnel ügyfélviszonyt létesítünk, jogszerű érdekünk ellenőrizni, hogy Ön elfogadható ügyfélnek minősül-e. Felmérjük hitelképességét kockázati szempontból, és kiszámítjuk, hogy teljesíteni tudja-e felénk pénzügyi kötelezettségeit.
 • Pontozásos hitelminősítés:Úgynevezett pontozásos hitelminősítéssel felmérjük az Önnel kötendő szerződéshez fűződő kockázatot. A hitelminősítés pontozását automatizált döntéshozatal segítségével kalkuláljuk.
 • Pontozásos hitelminősítés:Úgynevezett pontozásos hitelminősítéssel felmérjük az Önnel kötendő szerződéshez fűződő kockázatot. A hitelminősítés pontozását automatizált döntéshozatal segítségével kalkuláljuk.

Az automatizált pontozásos hitelminősítés logikája
Felsoroljuk a legfontosabb összetevőket, amelyek befolyásolják az általunk adott pontszámot

A hitelpontozás számítása számos összetevőn alapszik:
Felsoroljuk a legfontosabb összetevőket, amelyek befolyásolják az általunk adott pontszámot

 1. Az Ön pénzügyi helyzete.
  A hitelpontozás folyamata során Ön által megadott személyes adatok alapján külső hitelminősítő ügynökségekhez fordulunk a szükséges pénzügyi információk megszerzéséhez (hitelminősítés, pénzügyi kimutatások, forgalom/fizetőképesség, fizetési történet). Ha már van vagy a múltban volt velünk kapcsolata, a fent említett (külső) pénzügyi információkat kombináljuk az Önre vonatkozó belső fizetési történettel;
 2. A DLL Partner Program hatályos feltételei és jellemzői, amelyek szerint pénzügyi megoldásért folyamodik;
 3. c) Azoknak az ágazatoknak a tevékenységi kódja, amelyekben Ön tevékenységét végzi, és az eszköz(ök) típusa, amely(ek)et a segítségünkkel kíván finanszírozni.

Az automatizált hitelpontozás jelentősége és előrelátható következményei
Amennyiben nem éri el a minimális pontszámot, az automatikus hitelpontozás elutasítással zárul. Ebben az esetben a DLL nem köt Önnel megállapodást, mivel a DLL ezzel járó kockázatát túl magasnak ítéljük meg.

Az automatizált döntéshozatalhoz fűződő sajátos jogok

A hitelpont számítása automatizált döntéshozatal alapján történik, ám ezt mindig ellensúlyozza az a jog, hogy Ön kérheti a döntés manuális felülvizsgálatát.

Önnek joga van ahhoz, hogy ne legyen egy kizárólag automatizált hitelpontozáson alapuló döntés alanya. Annak az értesítőnek az alapján, miszerint Önnel szemben automatikus hitelpontozást alkalmaznak, Ön tiltakozhat az ilyen automatikus hitelpontozás ellen. Ilyen esetekben az általunk alkalmazott hitelpontozás manuális, emberi beavatkozást is tartalmazni fog.

Amikor az automatikus hitelpontozás lezárult, és Ön szeretné kifejezni álláspontját és vitatni az (automatizált) döntést, joga van emberi beavatkozást igényelni. Ebben az esetben egy megfelelő személy felülvizsgálja és újraértékeli az automatikusan generált döntést.

Miután megállapodást kötöttünk Önnel, személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük a szerződés teljesítéséhez:

 • Folyamatos feddhetetlenségi vizsgálat: : Amikor Ön már az ügyfelünk, pénzügyi intézményként törvényi kötelezettségünk továbbra is ellenőrizni az incidens-nyilvántartásokat, figyelmeztető rendszereket, valamint az országos és nemzetközi szankciós listákat. 
 • Termékinformációk: Tájékoztathatjuk Önt pénzügyi megállapodásáról, például fennálló kötelezettségei hátralévő futamidejéről. 
 • Számlakezelés és szerződéskezelés: Személyes adatait azért kezeljük, hogy üzleti viszonyt létesíthessünk és tarthassunk fent Önnel. Arra is sor kerülhet, hogy kapcsolatba lépünk Önnel, hogy megoldást keressünk, ha hátralék merülne fel. Azért van rá szükség, hogy szerződést köthessünk Önnel, illetve azt teljesíthessük.. 
 • Szolgáltatások: Olyan, harmadik fél közreműködésével nyújtott szolgáltatások biztosításához, amelyek a pénzügyi megállapodás részét képezik, például amikor partnereink számára „bill and collect“ szolgáltatásokat nyújtunk. 
 • (Mobil-) alkalmazások használata: Ha Ön igénybe veszi (mobil-) alkalmazásainkat és/vagy portáljainkat, személyes adatait azonosításhoz és a hozzáférés kezeléséhez gyűjtjük. 
 • Panaszkezelés: Ha adóhatóságok, bíróságok és más megfelelően meghatalmazott állami hatóságok kérik az Ön személyes adatait, nekünk törvényi kötelezettségünk együttműködni a vizsgálattal, és annak céljaira bemutatni az Ön személyes adatait.  
 • Panaszkezelés: Személyes adatait kezelhetjük azért, hogy esetleges panaszait vagy követeléseit kezelni tudjuk.

b) Törvényi kötelezettség teljesítéséhez

 • Adatszolgáltatás a kormány és a szabályozók felé: (Nemzetközi) törvények és jogszabályok alapján kötelességünk az Ön személyes adatait gyűjteni, elemezni, és időnként továbbítani a megfelelő kormányzatok vagy felügyeleti hatóságok felé.

  Ahhoz, hogy Önnek pénzügyi szolgáltatásokat nyújthassunk, be kell tartanunk az előírásokat.
  Be kell tartanunk továbbá a csalások megelőzését célzó előírásokat is, például a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényt, aminek része az is, hogy meg kell határoznunk annak a vállalkozásnak a végső haszonhúzóját („UBO“), amellyel megállapodást kötünk.
 • Kockázati modellek: Európai jogszabályok alapján kötelesek vagyunk kockázati modelleket készíteni, amelyek tartalmazhatják az Ön személyes adatait is. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk kockázatainkat, valamint az általunk fenntartandó pénzügyi puffer mértékét is, amikor Önnek pénzügyi szolgáltatásokat nyújtunk. Ezek a kockázati modellek azt kalkulálják ki, hogy Ön milyen eséllyel kerülhet hátralékba. Lehetővé teszik számunkra, hogy Önnel egyeztetve megelőzzük a fizetési nehézségeket, illetve hogy azokat gyorsabban kezeljük.

c) Az Ön, a mi és a pénzügyi szektor biztonságának és feddhetetlenségének biztosításához
Pénzügyi intézményként törvényi kötelezettségünk személyes adatait biztonságosan kezelni, és megelőzni a csalást, a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását.

 • Incidens-nyilvántartások és figyelmeztető rendszerek: Ha az ügyfelünk kíván lenni, vagy ha már az ügyfelünk, ellenőrizzük az incidens-nyilvántartásokat és figyelmeztető rendszereket.
 • Incidens-nyilvántartások és figyelmeztető rendszerek közhatalmi szervektől: A közhatalmi szervek megadják nekünk azoknak a személyeknek a nevét, akikkel pénzügyi intézmények nem köthetnek megállapodást, illetve akikre a pénzügyi szektornak különösen oda kell figyelnie. Ezeket a neveket be kell vinnünk saját figyelmeztető rendszerünkbe. Amikor ellenőrizzük az incidens-nyilvántartásokat és/vagy figyelmeztető rendszereket, az Ön személyes adatait is bevihetjük ezekbe a nyilvántartásokba/rendszerekbe. Ebben az esetben értesítjük Önt, kivéve, ha tilos így tennünk, például azért, mert a rendőrség arra kért minket, hogy egy nyomozás érdekében ne értesítsük.
 • Nyilvánosan hozzáférhető források: A csalás, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen tett erőfeszítéseink részeként ellenőrizhetünk olyan nyilvánosan hozzáférhető forrásokat, mint a nyilvános nyilvántartások, újságok és az internet.
 • Irodáink biztonsága: helyszíneink fizikai megközelítésének biztosítása és kezelése érdekében kezeljük az Ön személyes adatait. Bevisszük például személyes adatait látogatóregisztrációs rendszereinkbe, amikor Ön felkeresi helyszíneinket. Emellett biztonsági okokból videokamerás megfigyelő rendszerünk is gyűjthet személyes adatokat.

d)Termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és továbbfejlesztéséhez
Termékeink folyamatos fejlesztése és továbbfejlesztése jogszerű érdekünk. E tevékenységek a mi, ügyfeleink és harmadik felek számára is előnyt jelentenek.

Amikor weboldalunk fejlesztése érdekében elemezzük az ön weboldalunkon tett látogatását, kezelhetjük az Ön személyes adatait. Ehhez funkcionális sütiket és hasonló technológiát alkalmazunk. Amikor szükséges, az Ön hozzájárulását kérjük (pl. profilalkotáshoz vagy célzott reklámhoz). További információkért olvassa el a teljes Süti-szabályzatot.

A telefonbeszélgetésekről, e-mail üzenetekről (és online chat-es beszélgetésekről) készíthetünk és tárolhatunk felvételeket. Ezt azért tesszük, hogy javítsuk szolgáltatásaink színvonalát, például ezek kiértékelésével és munkatársaink képzésével és továbbképzésével.

A személyes adatok elemzése segítségével megláthatjuk, hogy Ön miként használja termékeinket és szolgáltatásainkat, és így ügyfeleinket ügyfélcsoportok szerint osztályozhatjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfélprofilokat és érdeklődés szerinti profilokat hozzunk létre. Ezeknél az elemzéseknél felhasználhatunk más felektől és nyilvánosan elérhető forrásokból származó információkat is.

Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez végezhetünk kutatást úgy, hogy önkéntes válaszadásra vagy egy termék, illetve szolgáltatás véleményezésére kérjük. Az ilyen kutatásokat vagy belsőleg végezzük, vagy megbízunk egy harmadik felet, aki kizárólag a mi utasításaink alapján, és csak erre a célra kezeli az Ön személyes adatait.

e) Számlakezelési, promóciós és marketing célokra
Személyes adatait számlakezelési, promóciós és marketing célokból is kezeljük. Ennek során használhatjuk az Öntől, illetve más felektől (pl. partnereinktől) kapott személyes adatokat is. Jogszerű érdekünk, hogy az Önnel fenntartott üzleti viszonyunkat optimalizáljuk azáltal, hogy az Önnek is megfelelő határok között tájékoztatjuk Önt hasonló termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy megoldásainkat a lehető legteljesebb mértékben kihasználja. Kérhetjük hozzájárulását ahhoz is, hogy személyes adatait promóciós és marketing célokból kezeljük.

Igénybe vehetjük hirdetők szolgáltatásait adott célcsoportoknak szóló reklámokhoz, ami az általunk létrehozott profilok alapján történik. Az ilyen hirdetőkkel soha nem osztjuk meg az Ön személyes adatait.

f) Szerződések kötéséhez és teljesítéséhez partnerekkel, beszállítókkal és más felekkel
Ha Ön egy velünk üzleti kapcsolatban álló harmadik fél, személyes adatait kezelhetjük például annak ellenőrzésére, hogy Ön jogosult-e vállalatának képviseletére, vagy hogy elősegítsük helyszíneinken tett látogatását. Amikor szükséges, az Önnel kötendő megállapodás előtt ellenőrizzük az incidens-nyilvántartásokat és figyelmeztető rendszereket. Amíg a megállapodás érvényben van, szűrés keretein belül folytatjuk ezeket az ellenőrzéseket.

Adatait azért kezeljük, hogy a megkötött szerződést teljesíthessük, vagy azért, mert azt törvény írja elő, illetve mert ehhez jogszerű érdekünk fűződik.

g) Üzleti folyamatok, vezetői jelentések és belső irányítás bonyolításához
Személyes adatait üzleti folyamatok, vezetői jelentések és belső irányítás bonyolításához is kezeljük:

 • Az ügyfél ismerete: Úgy véljük, ügyfeleink alapos ismerete fontos és szükséges.
 • Hitelkockázat: A pénzügyi termékek hitelkockázattal járnak. Ennek a kockázatnak a szintjét meg kell határoznunk, hogy ki tudjuk számítani a szükséges pénzügyi puffert. Ezzel összefüggésben személyes adatokat is kezelünk, amelyek az Ön hiteleihez és hitelkonstrukcióihoz fűződnek.
 • Követelések átruházása/értékpapírosítás: Amennyiben az Önnel kötött szerződésünket egy másik pénzügyi intézményre ruházzuk át, a szerződést átveszik, illetve fúzióra vagy szétválásra kerül sor, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait a velünk kötött szerződését megszerző harmadik fél fogja kezelni; az ilyen átruházásnak azonban az a feltétele, hogy az adott harmadik fél vállalja a hatályos adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak való megfelelőséget.
 • Belső ellenőrzések és tanulmányok: Amikor szükséges, személyes adatait felhasználhatjuk belső ellenőrzések és vizsgálatok elvégzéséhez, például azért, hogy megvizsgáljuk, mennyire sikeresen kerültek bevezetésre új szabályok, vagy hogy kockázatokat azonosítsunk.
 • Üzleti folyamataink lebonyolítása: Személyes adatait felhasználjuk üzleti folyamataink lebonyolítására, elemzésére és továbbfejlesztésére, hogy ezáltal hatékonyabb segítséget nyújthassunk Önnek. Amikor mód van rá, a személyes adatokat először anonimizáljuk vagy álnevesítjük.

Jogszerű érdekünk a tevékenységünkkel járó kockázatokat kategorizálni és megállapítani, és ennek megfelelően intézkedéseket tenni e kockázatok minimalizálására vagy (egy részük) átruházására, és üzleti folyamatainkat az Ön és a saját érdekünkben fejleszteni.

h) Archiválási célokból, tudományos vagy történeti kutatások céljaiból, illetve statisztikai célokból
Személyes adatait akkor is kezelhetjük, ha ez archiválási célokból szükséges, közérdekből, tudományos vagy történeti kutatások céljaira, illetve statisztikai célokra. Amikor mód van rá, a személyes adatokat először anonimizáljuk vagy álnevesítjük.

 

6 Hogyan gyűjtünk személyes adatokat?

A DLL üzleti tevékenységét jórészt a partnereinkkel folytatott együttműködés generálja. Az Ön személyes adatait e partnerek gyűjtik és teszik számunkra elérhetővé, hogy megkönnyítsék számunkra a személyes adatok fent említett célokból történő kezelését. A személyes adataihoz akkor is hozzájutunk, amikor azokat közvetlenül Öntől kapjuk meg, például amikor megadja őket weboldalunkon, és kéri, hogy lépjünk kapcsolatba Önnel.

Mivel mi a Csoport része vagyunk, személyes adatait a Csoporthoz tartozó más jogi személyektől is megkaphatjuk. Személyes adatait harmadik felektől is megkaphatjuk. Személyes adatai azért küldhetők el nekünk, mert e harmadik felekkel együttműködünk, és Ön hozzájárulását adta nekik ahhoz, hogy személyes adatait a hozzánk hasonló cégekkel megosszák.

 

7 A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelés céljait jelen Nyilatkozat 5. bekezdése ismerteti. A törvények alapján minden személyesadat-kezelési tevékenységnek rendelkeznie kell jogalappal. Az alkalmazható jogalapokat az 5. bekezdésben ismertettük. Legfőképpen azért kezeljük az Ön személyes adatait, mert ez törvényi kötelezettségünk, vagy mert ez szükséges ahhoz, hogy Önnel szerződést kössünk és azt teljesítsük.

Ha azonban ezek a jogalapok nem alkalmazhatók, jogszerű érdekünk az Ön személyes adatainak kezelése. Amennyiben jeleztük, hogy személyes adatainak kezeléséhez jogszerű érdekünk fűződik, fontolóra vesszük, hogy a mi érdekeinket nem írják-e felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai.

Ezenkívül kérhetjük hozzájárulását is személyes adatainak kezeléséhez, például termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez és továbbfejlesztéséhez, vagy promóciós és marketing célokra, amennyiben adatainak ilyen célú kezelése nem jogszerű érdekünk.

 

8 Meddig tároljuk személyes adatait?

Személyes adatait nem tároljuk annál tovább, mint ameddig szükség van rájuk arra a célra, amire gyűjtöttük őket. Legtöbb esetben ez az Önnel létrejött szerződésünk vagy üzleti viszonyunk végétől számított 7 évet jelent. Néha különböző tárolási időszakokat alkalmazunk. Például, ha egy felügyeleti hatóság megköveteli, hogy bizonyos személyes adatokat tovább tároljunk, vagy ha Ön olyan panaszt nyújtott be, amely szükségessé teszi a kapcsolódó személyes adatok hosszabb tárolását.

Ha már nincs szükségünk személyes adataira az 5. bekezdésben részletezett célokból, azokat továbbra is tárolhatjuk archiválási célokból, peres ügyekhez vagy történeti, illetve tudományos kutatások vagy statisztikák céljaira.

 

9 Továbbítjuk személyes adatait harmadik feleknek és/vagy nem EU-s országokba

a. A Csoporton belül

A személyes adatok a Csoporton belül a törvény által megengedett mértékig megoszthatók. Ennek például lehet az az oka, hogy Ön olyan pénzügyi termékért folyamodik, amely a Coöperatieve Rabobank U.A. bevonását igényli, amikor ez meghalad bizonyos akadályokat. Meg kell azonban felelnünk bizonyos szabályoknak, amelyeket a Csoporton belül egyeztettünk; ezeket a Rabobank adatvédelmi szabályzat részletezi, amely a Csoport kötelező érvényű vállalati szabályzata.

A Csoport egyes jogi személyei az Európai Unión kívül találhatók, olyan országokban, amelyeknek adatvédelmi szabályai kevésbé szigorúak. A Csoporton belül más jogi személyekkel csak akkor osztjuk meg az Ön személyes adatait, ha azok megfelelnek a Rabobank adatvédelmi szabályzat. A Rabobank adatvédelmi szabályzat megfelelő mértékű védelmet biztosít a személyes adatok számára, és részletezi mindazokat a szabályokat, amelyeknek a Csoporton belül valamennyi jogi személynek meg kell felelnie.

b. A Csoporton kívül
Személyes adatai a Csoporton kívül eső harmadik felek számára is továbbíthatók, ha ez törvényi kötelezettségünk, vagy azért, mert azonosítanunk kell Önt, mielőtt szerződést kötnénk, vagy mert harmadik felet alkalmazunk ahhoz, hogy az Önnel kötött megállapodás kötelezettségeit teljesítsük.

Akkor továbbítjuk személyes adatait harmadik félnek, ha ez kötelességünk (például országos vagy nemzetközi felügyeleti hatóságoknak vagy az adóhatóságoknak).

Amennyiben Ön nem fizet időben, személyes adatait továbbíthatjuk olyan harmadik feleknek, akikre szolgáltatásainkkal összefüggésben szükségünk van (például végrehajtók és ügyvédek).

Személyes adatait továbbíthatjuk partnereinknek programteljesítmény, ügyféllehetőségek és/vagy remarketing stratégiák elemzéséhez és fejlesztéséhez.

Önnel kötött szerződésünket átruházhatjuk más pénzügyi intézményre. A szerződések átruházását követően a személyes adatok kezelését is a másik fél végzi. A másik féllel megállapodunk, hogy meg kell felelnie az adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak.

Időnként partnereket és harmadik felet bízunk meg azzal, hogy utasításaink alapján személyes adatokat kezeljenek. Ez történik, mikor például egy partner támogat minket szolgáltatásaink biztosításában, vagy egy cég adatokat tárol nekünk. E feleknek először is kellőképpen megbízhatónak kell bizonyulniuk. Harmadik felet csak akkor foglalkoztatunk, ha ez megfelel azoknak a céloknak, amelyek miatt az Ön személyes adatait kezeljük. Ezenkívül e harmadik felek csak akkor vonhatók be, ha megfelelő adatkezelési szerződést kötnek velünk, ha bevezették a megfelelő biztonsági intézkedéseket, és ha garantálják, hogy az Ön személyes adatai titkosak maradnak.

Ha személyes adatait az Európai Unión kívül található harmadik félnek továbbítjuk, adatainak védelmében további intézkedéseket teszünk. Az Európai Unión kívül egyes országokban az adatvédelmi szabályok különböznek az Európában hatályosaktól. Ha adatait az Európai Unión kívül található feleknek továbbítjuk, és az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ország, ahol az adott fél található, nem nyújt megfelelő védelmet a személyes adatok kezelése terén, személyes adatait csak akkor továbbítjuk, ha más megfelelő biztosítékok kerülnek bevezetésre, például az Európai Bizottság által vagy a Privacy Shield (USA) alapján jóváhagyott szerződéses megállapodások.

 

10 Hogyan gondoskodunk személyes adatai biztonságáról?

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy gondoskodjunk személyes adatainak biztonságáról. Az illetéktelen hozzáférés és közzététel megakadályozására technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk, hogy személyes adatai biztonságáról gondoskodjunk. Valamennyi munkatársunkra titoktartási kötelezettség vonatkozik. Személyes adatokat a mi utasításaink alapján kezelő harmadik felek csak akkor vonhatók be, ha megfelelő adatkezelési szerződést kötnek velünk, ha bevezették a megfelelő biztonsági intézkedéseket, és ha garantálják, hogy az Ön személyes adatai titkosak maradnak.

 

11 Milyen jogokat gyakorolhat?

a. A hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog
Ön kérhet hozzáférést az általunk kezelt személyes adataihoz. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok helyesbítését vagy kiegészítését.

b. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését. Ha személyes adatai megőrzésére nincsenek törvényi kötelezettségeink vagy üzleti okaink, kérését teljesítjük.

c. A személyes adatok korlátozásához való jog
Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatai korlátozását.

d.Az adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van strukturált és gépileg olvasható formában kérni tőlünk azokat a személyes adatait, amelyeket egy velünk kötött szerződéssel kapcsolatban nekünk megadott, vagy amelyekhez az Ön engedélyével jutottunk, illetve joga van személyes adatait harmadik félnek továbbítani. Amennyiben azt kéri, hogy személyes adatait közvetlenül egy harmadik félnek továbbítsuk, ezt csak akkor teljesíthetjük, ha technikailag is megoldható.

e. A tiltakozáshoz való jog
Joga van tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait kezeljük, például ha az adatkezelés direkt marketing célokból történik, vagy ha telefonbeszélgetéseket rögzítünk. Amennyiben az általunk végzett adatkezelés eredménye automatikus döntéshozatal, Önnek joga van manuális beavatkozást kérni a döntés átértékeléséhez. Amennyiben tiltakozik az ilyen adatkezelés ellen, eldöntjük, hogy személyes adatait valóban nem használhatjuk-e tovább az adott célokra. Ekkor el tudjuk dönteni, hogy beszüntetjük-e személyes adatainak kezelését. Döntésünket megindokoljuk.

f. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben hozzájárulását adta személyes adatainak bizonyos kezeléséhez, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Attól a pillanattól már nem kezelhetjük tovább személyes adatait.

A hozzáférésre, helyesbítésre, törlésre, korlátozásra, adathordozhatóságra, tiltakozásra vagy hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérések a ugyfelszolgalat@dllgroup.com címre küldhetők.

A kérésre a beérkezését követő egy hónapon belül válaszolunk. Bizonyos esetekben lehetőségünk van ezt az időszakot 2 hónapra kitolni. Kérésének teljesítéséhez kérhetjük, hogy azonosítsa magát, például egy hozzáférésre vonatkozó kérés esetén. Az is előfordulhat, hogy kérésének további pontosítását kérjük.

 

12 Hogyan léphet kapcsolatba velünk kérés, kérdés vagy panasz esetén?

Személyes adatainak kezelésével összefüggő kéréseit, kérdéseit vagy panaszait a DPO-hoz intézheti a következő címen: privacyoffice@dllgroup.com

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérését időben és megfelelő módon kezeljük, ám ha mégis úgy érzi, hogy kérését nem kezeltük megfelelő időben és módon, kapcsolatba léphet Magyarország adatvédelmi hatóságával is a következő elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +36 1 391 1400

 

13 Frissíthetjük a jelen Nyilatkozatot?

Jelen Nyilatkozatot időről időre frissíthetjük. Erre sor kerülhet például akkor, ha újabb törvényi előírások jelennek meg, vagy ha a személyes adatokat új célokból kezeljük. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb, valamint előző változatát (változatait) megtalálhatja weboldalunkon https://www.dllgroup.com/hu/hu-hu.

 

Levéltár

Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 25