Kontakt

  Kontakt

  T: +48 22 279 47 47
  F: +48 22 279 47 00
  E: info.poland@dllgroup.com

  Finansowanie rolnictwa email: isa@dllgroup.com

  De Lage Landen Leasing Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B, Gdański Business Center, Budynek C
  00-189 Warszawa, Polska

  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Nr KRS: 0000042351, kapitał zakładowy: 74.594.000,00,-PLN, wpłacony w całości, NIP: 526-14-42-366.