Czym są pliki cookies?

Wprowadzenie
Aby zapewnić odpowiednie działanie tej witryny internetowej i udostępniać osobom odwiedzającym naszą stronę najlepiej dopasowane produkty i usługi, umieszczamy na Państwa urządzeniu małe pliki z danymi, tzw. pliki cookie. Niniejsza polityka przedstawia informacje o plikach cookie i sposobie ich kontrolowania w odniesieniu do tej witryny internetowej.

Co to jest plik cookie?
Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas jej przeglądania. Pliki cookie są następnie odsyłane z powrotem na witrynę internetową, z której pochodzą, podczas każdej kolejnej wizyty albo na inną witrynę, która rozpoznaje dany plik cookie, co pozwala rejestrować aktywność online użytkownika. Pliki cookie na tej witrynie mogą być przesyłane w kontekście własnym (określone przez witrynę DLL) lub w kontekście zewnętrznym (określone przez inną witrynę) i mogą być również tworzone w powiązaniu z wiadomościami otrzymywanymi przez Państwa od nas.

Pliki cookie pomagają nam poprawiać Państwa doświadczenia podczas korzystania z witryny internetowej. Dzięki nim możemy również lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej witryny, na przykład to, które strony są najpopularniejsze, dzięki czemu możemy lepiej obsługiwać użytkowników naszej witryny internetowej.

Pliki cookie używane na tej witrynie internetowej

 1. Podstawowe pliki cookie. Te pliki cookie mają zasadnicze znaczenie w kontekście możliwości poruszania się przez użytkownika po naszej witrynie internetowej. Te pliki nie zbierają informacji dotyczących Państwa, które mogłyby być wykorzystywane do celów marketingowych, a także nie zapamiętują odwiedzanych przez Państwa stron. Plików cookie tej kategorii nie można wyłączyć. W tabeli poniżej przedstawiono więcej informacji o tych plikach cookie.
  Nazwa pliku cookie Źródło Termin wygaśnięcia Cel
  ASP.NET_SessionId DLL Po zamknięciu przeglądarki Zachowuje stan sesji użytkownika w odniesieniu do wszystkich żądań na stronie.
  Dllcompany#lang DLL Po zamknięciu przeglądarki Zachowuje preferencje językowe użytkownika na stronach
  dllgroup DLL 3 miesiące Zachowuje kraj, z którego użytkownik odwiedza witrynę, na podstawie adresu IP.
  GlobalRedirectCookie DLL 3 miesiące Zachowuje wybór kraju przez użytkownika, jeżeli istnieje okno kraju i języka.
  ASP.NET_SessionId DLL Po zamknięciu przeglądarki Zachowuje stan sesji użytkownika w odniesieniu do wszystkich żądań na stronie.
 2. Google Tag Manager to skrypt (narzędzie), które ułatwia instalację innych niż podstawowe plików cookie Google Analytics (zobacz poniżej) oraz marketingowych plików cookie. Nie są to pliki cookie, ale narzędzia o zasadniczym znaczeniu dla odpowiedniego funkcjonowania naszej witryny internetowej, które nie mają terminu wygaśnięcia.
 3. Analityczne pliki cookie. Z plików cookie Google Analytics korzystamy do celów gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej przez jej użytkowników. Te pliki cookie zbierają informacje w sposób zbiorczy, tak abyśmy mogli zrozumieć sposób korzystania z naszej witryny internetowej. Adres IP w Google Analytics jest poddawany anonimizacji, a dane po anonimizacji są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W tabeli poniżej przedstawiono więcej informacji o tych plikach cookie.
  Nazwa pliku cookie Źródło Termin wygaśnięcia Cel
  _ga Google 2 lata Są one związane z Google Analytics i służą do prowadzenia rejestru danych statystycznych użytkownika.
  _gat Google 1 dzień Są one związane z Google Analytics i służą do prowadzenia rejestru danych statystycznych użytkownika.
  _ga Google 1 dzień Są one związane z Google Analytics i służą do prowadzenia rejestru danych statystycznych użytkownika.
 4. Ogólne informacje o prywatności Państwa plików cookie Google Analytics są dostępne tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics można zainstalować tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 5. Marketingowe pliki cookie. Korzystamy również z programu do zarzadzania marketingową bazą danych, który umieszcza plik cookie zawsze, gdy użytkownik ma do czynienia z wiadomością marketingową, taką jak marketingowa wiadomość e-mail lub marketingowa strona docelowa na naszej witrynie. Taki plik cookie zbiera Państwa dane osobowe, takie jak imię, strony odwiedzone na naszej witrynie, historia wejścia na naszą witrynę, dane pobrane przez Państwa z dllgroup.com, i podobne. Zebrane informację służą do oceny efektywności naszych kampanii marketingowych lub lepszego ukierunkowania do celów marketingowych. W tabeli poniżej przedstawiono więcej informacji o plikach cookie tego rodzaju.
  Nazwa pliku cookie
  Źródło
  Termin wygaśnięcia
  Cel
  Eloqua DLL 2 lata Rejestruje unikalny identyfikator użytkownika, który identyfikuje urządzenie użytkownika w razie powtórnej wizyty. Służy do automatycznego uzupełniania formularzy i sprawdzania, czy dany kontakt jest zarejestrowany w grupie adresów e-mail.
  Elqstatus DLL 2 lata Służy do automatycznego uzupełniania formularzy i sprawdzania, czy dany kontakt jest zarejestrowany w grupie adresów e-mail. Ten plik cookie jest zamieszczany, jeżeli użytkownik zezwoli na śledzenie.
  igodigitalstdomain DLL 3 miesiące Zbiera informacje o preferencjach użytkownika lub interakcjach z treścią kampanii sieciowej. Jest on stosowany na platformie kampanii CRM używanej przez DLL do promocji wydarzeń lub produktów.
  Igodigitaltc2 DLL 10 lat Zbiera informacje o preferencjach użytkownika lub interakcjach z treścią kampanii sieciowej. Jest on stosowany na platformie kampanii CRM używanej przez DLL do promocji wydarzeń lub produktów.
  r/collect Doubleclick.net Po zamknięciu przeglądarki Ten plik cookie jest używany do wysyłania do Google Analytics danych o urządzeniu użytkownika i jego zachowaniu. Śledzi użytkownika korzystającego z różnych narzędzi i kanałów marketingowych.
  Vuid Vimeo 2 lata
  Zbiera dane o wizytach użytkownika na witrynie internetowej, takie jak przeczytane strony.

Pliki Cookie z witryn stron trzecich
Pliki cookie stron trzecich są umieszczane przez stronę inną niż właściciel witryny do celów, takich jak zbieranie informacji o zachowaniu użytkowników, dane demograficzne lub indywidualny marketing. Podczas korzystania z naszej witryny internetowej mogą Państwo napotkać wbudowaną treść, taką jak video YouTube lub Vimeo, albo mogą zostać Państwo przekierowani na inne witryny do celów ankiet, przeglądania portali lub złożenia wniosku o pracę. Te witryny i wbudowana treść mogą korzystać z własnych plików cookie. Nie mamy kontroli nad umieszczaniem plików cookie przez inne witryny, nawet jeśli zostaną Państwo przekierowani na nie z naszej witryny internetowej.

W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookie?

 1. Narządzie do wyrażania zgody
  Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie DLL może posłużyć do ustawienia własnych preferencji dotyczących plików cookie. Narzędzie zarejestruje wyrażenie zgody przez Państwa na naszą politykę w zakresie plików cookie i co roku poprosi Państwa o ponowne poświadczenie zgody, co ma zapewnić, że użytkownicy będą na bieżąco ze zmianami do naszej polityki w zakresie plików cookie i polityki prywatności. Narzędzie do wyrażania zgody w szczególności kontroluje marketingowe pliki cookie i analityczne pliki cookie umieszczane przez naszą główną publiczną witrynę internetową (dllgroup.com). Podstawowe pliki cookie nie mogą być wyłączone; dotyczy to również narzędzia do blokowania plików cookie na witrynach zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem linka z naszej witryny internetowej.
 2. Korzystanie ze swojej przeglądarki
  Wiele plików cookie używanych na naszej witrynie i w wiadomościach e-mail można wyłączyć przy pomocy naszego narzędzia do wyrażania zgody lub przez wyłączenie plików cookie przy pomocy swojej przeglądarki. W celu wyłączenia plików cookie w Państwa przeglądarce, należy skorzystać z instrukcji umieszczonych w menu „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edytuj” w przeglądarce. Należy zauważyć, że wyłączenie pliku cookie lub kategorii plików cookie nie powoduje usunięcia plików cookie z Państwa przeglądarki, chyba że usuną je Państwo ręcznie przy pomocy funkcji przeglądarki.

Pliki cookie zainstalowane w przeszłości
Zbiory Państwa danych z naszych analitycznych plików cookie mogą być usunięte. Jeżeli pliki cookie zostaną usunięte, informacje zebrane przed zmianą preferencji mogą być wciąż używane, ale przestaniemy korzystać z wyłączonego pliku cookie do celów zbierania dalszych informacji związanych z Państwa doświadczeniami użytkownika. W przypadku naszych marketingowych plików cookie, jeżeli użytkownik wyłączy śledzenie, umieszczony zostanie nowy plik cookie, który uniemożliwia śledzenie użytkownika.