Szkody komunikacyjne i majątkowe

W przypadku zaistnienia szkody prosimy o niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu towarzystwo ubezpieczeniowe i Policję, jeśli jest to konieczne. Towarzystwo ubezpieczeniowe należy powiadomić nie później niż w ciągu 3 dni od daty szkody. Policję należy powiadomić najpóźniej w ciągu 12 h od stwierdzenia szkody w przypadku:

  • Kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części,
  • Włamania,
  • Wypadku z ofiarami w ludziach,
  • Szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie,  że popełniono przestępstwo.

W celu zgłoszenia szkody do De Lage Landen Leasing Polska S.A prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie do Działu Likwidacji Szkód na adres mailowy: szkody.dll@bikbrokers.pl
Zgłoszenie szkody / informacja o zgłoszonej szkodzie: 22 279 47 47 wew. 4.