Zmiana harmonogramu

Za zgodą De Lage Landen Leasing Polska S.A możecie Państwo dokonać zmiany harmonogramu spłaty opłat leasingowych lub rat pożyczki.
Zmiany mogą polegać na:

  • Wydłużeniu okresu trwania umowy,
  • Skróceniu okresu trwania umowy,
  • Zmianie wysokości opłat,
  • Zmianie domyślnego terminu spłaty rat, 
  • Nadpłacie na umowie.

Warunkiem wprowadzenia zmian może być ponowna kalkulacja warunków finansowych umowy (np. konieczność zachowania minimalnego okresu umowy leasingu, zmiana wartości końcowej przedmiotu leasingu - z uwagi na przepisy podatkowe).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu aneksu przez obie Strony następuje zmiana warunków umowy leasingu/pożyczki. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat i Prowizji De Lage Landen Leasing Polska S.A. W celu wprowadzenia zmian w umowie prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta DLL.