Thomas L. Meredith

Chief Commercial Officer (CCO) i Członek Zarządu

Tom Meredith został mianowany na stanowisko Chief Commercial Officer i członka Zarządu DLL w styczniu 2017 roku. Odpowiada za strategię handlową firmy oraz globalne działania biznesowe w ośmiu kluczowych sektorach branży, które firma obsługuje: Żywność, Rolnictwo, Technologie biurowe, Budownictwo, Transport, Przemysł, Służba zdrowia i Czysta technologia.

Meredith dołączył do DLL w 2010 r. jako prezes Globalnej jednostki organizacyjnej ds. żywności i rolnictwa. Pod jego kierownictwem ta jednostka organizacyjna osiągnęła wzrost rentowności i portfela rok-do-roku, rozszerzyła swoje zaangażowanie w Europie oraz weszła na rynek azjatycki.

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w sektorze finansowania sprzętu Tom Meredith piastował stanowiska kierownicze u kilku wiodących kredytodawców w branży. W 2002 roku został mianowany na stanowisko Executive Vice President oraz General Manager jednostki organizacyjnej zajmującej się finansowaniem sprzętu budowlanego (Construction Equipment Finance) w CitiCapital. Gdy w 2008 roku firma ta została przejęta przez spółkę GE Capital, Pan Meredith dalej zarządzał działalnością w obszarze sprzętu budowlanego i walnie przyczynił się do opracowania i realizacji strategii handlowej, która zharmonizowała mocne strony i filozofie obu spółek. Wcześniej zajmował stanowiska kierownicze wyższego szczebla w Deutsche Financial Services i Chase Manhattan Leasing.

Tom Meredith ukończył Uniwersytet w Michigan z tytułem licencjata w dziedzinie administracji przedsiębiorstwem.