Global Satıcı Finansman Programı ile Artan İş Hacmi

Sektör: İnşaat ve İş Makinaları
Müşteri hikayeleri

Dünyanın en büyük personel ve malzeme yükseltici ekipman üreticilerinden biri olan Haulotte; artan rekabet ortamında müşterilerine sadece ekipman satıyor olmanın değil onlara bu ekipmanı temin edebilecekleri bir finansman modelini de sunmanın gerekliliğine inanarak finansal çözüm ortağı olarak DLL’yi tercih etti. 2014 yılından bu yana Haulotte Finansal Hizmetler adı ile sürdürülen bu iş ortaklığı, dünya genelinde uyguladığı anahtar teslim finansman modeli ile Haulotte müşterilerine özel finansal çözümler sunmaya devam ediyor.

Haulotte Finansal Hizmetler Direktörü Frederic Barot’a göre; dünya genelinde yeni model ekipman satışları ağırlıklı olarak kiralama şirketlerine yapılmakta olup filo kiralama güçlü bir sermaye ihtiyacı gerektirmektedir. Bu nedenle Haulotte’un farklı finansman modelleri sunarak müşterilerine destek olması ihtiyacı oluşmuştur.

“DLL ile çalışmaya karar vermemiz, ekipman sağlayıcı bir şirket olmaktan ziyade müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayan ve çözüm sağlayan şirket olma yolunda ilerlemek isteyişimizle başladı.“ ifadesi ile Haulotte müşterilerine sunulan finansal çözüm ortaklığının önemine değindi.

Her iki şirketin global pazarda azimli bir şekilde çalışması ile Haulotte ve DLL arasındaki global iş ortaklığı kısa zamanda başarı hikayesine dönüştü.

Ortak Değerler
Barot; DLL’in, müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiği finansman çözüm önerileri ile Haulotte'un dünya genelinde iş ortağı haline geldiğini vurguladı ve DLL’in aynı hizmet kalitesini 30'dan fazla ülkede koruyabildiğini, finansmanını sağladığı ekipmanları ve yatırım yapan kiralama şirketlerinin bilanço yapılarını çok iyi bildiğini belirtti.

Bu iş ortaklığındaki diğer önemli başarı faktörü ise her iki şirketin değerlerinin birbirine çok benzer olması ve müşteri ihtiyaçlarını iş modellerinin merkezine koymalarıdır. DLL'nin Global Program Yöneticisi Nick Antoniou,”Haulotte'in ana değerlerinin DLL’in değerlerine çok benzediğini, karşılıklı iş ortaklığına önem verildiğini, Haulotte’nin müşteri ihtiyaçlarını anlamak, güven oluşturmak ve verilen sözleri yerine getirmek için çok çalıştıklarını söylüyor.”

“DLL’in, Haulotte'un dünya genelindeki ağına hem stratejik hem de operasyonel olarak tamamen entegre bir şekilde çalışmakta olduğunu ve her iki şirketin çalışanlarının faaliyette bulundukları pazarlarda tam bir iş birlikteliği içinde olduklarını görmekteyiz. Müşteri ihtiyaçlarına uygun, çözüm odaklı bu yaklaşım, satış ve pazar payını arttırılması ve yeni iş hacmi yaratılmasını da sağlamaktadır.”

Marka Tanıtımı
Haulotte'nin iletişim departmanı ve DLL'nin pazarlama ekibi, dünya genelindeki pazarlarda satış ve pazarlama tekniklerini geliştirebilmek için birlikte çalışmaktadırlar.

Her iki şirketin Haulotte müşterileri için geliştirdikleri özel finansman modelleri Intermat, ARA ve Bauma gibi önemli endüstri fuarlarındaki Haulotte satışlarını ciddi ölçüde arttırmıştır.

Antoniou; Haulotte ve DLL iş birlikteliğinin, potansiyel müşteriler için güçlü bir destek sağladığını ve verilen hizmetin değerinin, müşteri ihtiyaçlarına uygun sağlanan çözüm önerileri ile arttığını ve yeni fırsatlar yaratmakta olduğunu da belirtiyor.

Çin'in geleceğine inandıklarını, bu pazarın stratejik bir öneme sahip olduğunu ve DLL sayesinde müşterilerine finansman çözüm modellerini sunabildiklerini, bu durumun Çin'deki satışları üzerinde büyük bir etki yarattığını söylemektedir. "
Müşteri hikayeleri

“DLL ve Haulotte arasında başarı ile uygulanan iş modeli, Haulotte ve DLL’nin global organizasyonunda var olan yeni ülkelere taşınmakta olup son olarak Arjantin’in katılımı ile devam eden iş ortaklığı, global ağını genişletmeye devam edecektir.“

Rekabet Avantajı
Bu iş ortaklığındaki başarı faktörlerinden bir diğeri ise dünya genelindeki yaygınlığı, yeni ürünler ve hizmetler ile sürekli gündemde olmasıdır. Haulotte ve DLL, Çin ve ABD gibi pazarlarda rekabet üstünlüğünü korumak ve geliştirmek için yoğun bir şekilde birlikte çalışmaya devam etmektedirler.

Barot; Çin'in geleceğine inandıklarını, bu pazarın stratejik bir öneme sahip olduğunu ve DLL sayesinde müşterilerine finansman çözüm modellerini sunabildiklerini, bu durumun Çin'deki satışları üzerinde büyük bir etki yarattığını söylemektedir. Amerika pazarında ise müşterilerine “operasyonel kiralama” gibi farklı finansman çözümlerini DLL sayesinde sunulabildiklerini eklemektedir.

Barot, müşterileri için oluşturulan yeni finansman modellerini DLL ile olan işbirlikteliği öncesinde teklif edemediklerini , Haulotte ve DLL olarak müşterilerine verdikleri hizmetin değerinin açıkça zenginleştiğini ve rekabet avantajı elde ettiklerini vurgulamaktadır.