DLL:s friskrivningsklausul

Ingen information från De Lage Landen International B.V. (kallas hädanefter DLL) på eller via dess webbplatser (inklusive via länkar till externa webbplatser) utgör något erbjudande eller någon typ av finansiell tjänst. DLL inhämtar information från källor som anses tillförlitliga, men DLL kan inte garantera att informationen är korrekt eller komplett. Informationen är allmän och kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Informationen ger inte läsaren några rättigheter. Varken DLL eller någon informationsleverantör för dessa webbplatser ansvarar för innehållet eller för någon information som är tillgänglig på eller via webbplatserna. DLL ansvarar inte för innehållet på webbplatser som DLL inte själv driver, eller för webbplatser som länkas från DLL:s webbplatser, eller från vilka det finns länkar till DLL:s webbplatser. Den person som inhämtar information från webbplatserna (hädanefter kallad användaren) ansvarar för urvalet av information och för alla aspekter av dess användning. Informationen är enbart avsedd för användaren och får inte överföras, kopieras, bearbetas eller distribueras. Användaren är skyldig att följa alla instruktioner från DLL gällande dess användning.

Nederländsk lag gäller.